Historie

Heeft u interesse om een bijdrage te leveren aan het ontsluiten en het beheer van het historisch archief van Gennep neem dan contact op met info@levenderfgoedgennep.nl of info@genneperhoeve.nl

Gennep is een heel oud buurtschap midden in Eindhoven tussen stadsdeel Stratum en Gestel, gelegen tussen de Dommel en de Tongelreep in een eeuwenoud nagenoeg ongeschonden beekdallandschap. Op de gronden langs het water met enerzijds haar vruchtbare en groeizame oevers en afzettingen en anderzijds met haar droge en veilige dekzandruggen was en is het goed toeven. Niet voor niets wordt hier al meer dan duizend jaar landbouw bedreven.

De watermolen in de nabijheid accentueert nog eens de belangrijkheid van deze plek in vroeger tijden. Gennep betekent daar waar twee rivieren samen komen en heeft ook een Franse verschijning in de naam Gemap. Het behoud van cultuur- en natuurhistorie is een belangrijke doelstelling van dit gebied waarbij een gemengde biologische bedrijfsvoering met MRIJ vee heel goed past. De teelt van granen vult dit beeld mooi aan.

Buurtschap Gennep bestond vroeger uit een zestal boerderijen waarvan er nog maar twee over zijn, de Genneper Hoeve, voorheen de boerderij van Van Schooten en de boerderij van Kapteins, waar nu de Parakleet in gevestigd is. De Parakleet is de kunstnijverheidswerkplaats van zorginstelling DeSeizoenen. De andere vier boerderijen zijn verdwenen. Wel staat er nog het Voermanshuis van Van Deurse. In dit huis, destijds gebouwd met een inpandige paardenstal, woonde vroeger een melkboer die met paard en wagen langs de huizen ging.

Naast de boerderij van Kapteins staat een pensioenswoning van Mien Pennings. Deze woningen zijn nu in gebruik bij zorginstelling DeSeizoenen, waarmee wij intensief samenwerken.

Veel oude namen, toponiemen, worden nog steeds voor de akkers, weilanden en paden gebruikt zoals de Uil, de Steenakker, het Turfveld, het Weverspad etc. Namen van vroegere bewoners of gebruikers worden ook deels gebruikt ter aanduiding van percelen of gebouwen zoals de Tip van Sientje, weitjes van Coppelmans, de wei van Van Deurse, de wei en de boerderij van Kapteins en Huize Pennings. Op de Genneper Hoeve is een uitgebreid en bijzonder archief over Gennep aanwezig dat is verzameld door Simon van Schooten en is ondergebracht bij de Vriendenstichting. 

Uitvoerige informatie over de geschiedenis van Gennep vindt u op de website van de Vrienden van Gennep onder 'over Gennep'.

 

Genneper HoeveGuts uitsnede