Landbouw

melkvee

Op ons gemengd biologisch dynamische landbouwbedrijf van 125 hectare vormt het melkvee de basis, een prachtige veestapel met 40 roodbonte gehoornde MRIJ koeien. Dit oudhollandse ras, dat zijn naam ontleent aan het MaasRijnIJssel gebied, werd vroeger in de Brabantse beekdalen veel gehouden en past heel goed bij een biologische bedrijfsvoering met een sober rantsoen, zonder mais en soja, en met veel natuurbeheer. Op ons bedrijf worden al jaren geen antibiotica meer gebruikt. Onze koeien eten volop grasklaver, beekdalhooi en een weinig graan van eigen land en geven melk van een zeer hoge kwaliteit, maar ook zeer smakelijk vlees. Melk en vlees zoals zoals de natuur het bedoeld heeft van koeien die volledig in dienst staan van de landbouwkringloop en bodemvruchtbaarheid.

tuinbouw

Op het land telen we naast grasklaver en graan, zoals rogge, triticale voor het vee en zomertarwe en spelt voor menselijke consumptie, ook een grote variatie tuinbouwproducten voor de winkel. Onze tuinderij van één hectare, met inmiddels een kas van 1000m2, ligt verscholen tussen de houtwallen op Gennep. Met veel aandacht telen we een grote variatie aan gewassen in een gezonde vruchtwisseling zoals aardappelen en seizoensgroenten zoals spinazie, asperges, tuinbonen, aardbeien, sperzieboontjes en pompoenen en kleinfruit zoals bessen. Ook is er in de tuinbouw ruimte voor grasklaver en groenbemesters zoals phacelia en andere bloemen zodat het ook voor insecten zoals bijen, vlinders en hommels aangenaam toeven is.

kaasmakerij

In de kaasmakerij maken we van al onze melk rauwmelkse boerenkaas met de smaak van Gennep. Deze unieke natuurgerijpte kaas heeft een hele specifieke bedrijfseigen smaak en is door het natuurlijke rantsoen van de koeien rijk aan omega3vetzuren en andere zeer gezonde voedingsstoffen.

bodem

's Zomers graast het melkvee op de weilanden van ons landgoed en in de winter produceren ze prachtige mest in de strorijke potstal. Deze organische mest gebruiken we weer op het land als voeding voor het bodemleven, zodat er een levende en vruchtbare bodem ontstaat. De rode en de witte klaver die rijkelijk in ons land staan zijn de motor van ons bedrijf. De klaver bindt de stikstof die we nodig hebben om de kringloop rond te krijgen. Daarnaast dient zij als smakelijk en eiwitrijk voer voor de koeien en zorgt zij bovendien voor een hele mooie bodemstructuur. Samen met de mest vormt deze bodemstructuur een weldadige omgeving voor het bodemleven zoals regenwormen, springstaarten, goede schimmels en bacteriën. De zon levert voor dit alles de benodigde energie. Met speciale biologisch-dynamische landbouwpreparaten ondersteunen we dit natuurlijke proces.

jongvee

Het jongvee en het slachtvee grazen in natuurgebieden rondom Eindhoven en leveren zo een belangrijke bijdrage aan natuurontwikkeling en biodiversiteit. Al vele jaren werken we aan een evenwichtig en gezond bedrijf, een bedrijfsindividualiteit met een gesloten kringloop, natuurlijke dekkingen door een eigen stier, aangevuld met Bio-KI. Natuurlijk maakt het bedrijf geen gebruik van kunstmest, chemische middelen en reguliere medicijnen zoals antibiotica.

kippen

Onze kippen hebben een ruime, ingestrooide stal met zitstokken (de kip is eigenlijk een bosvogel) en comfortabele legnesten. De kippen hebben nog hun volledige snavel en eten eigen graan en komen bovendien dagelijks in een groene weide waar ze veel lekkernijen bij elkaar scharrelen. Dit geeft de eieren een hoogwaardige en pure smaak.

varkens

De varkens profiteren van alle smakelijke resten van het bedrijf, waaronder de kaaswei aangevuld met eigen graan. Zij leven als God in Frankrijk, zoals een varken het verdient: heerlijk buiten wroetend in de modder en binnen genietend in het stro. Ze behouden hun enthousiaste krulstaart.

bijen

De bijen op de boerderij zorgen voor de noodzakelijke bestuiving. Zij vliegen in groten getale over het hele landgoed. Met de ruim aanwezige natuur, het hoge aandeel klaver in het veld en ook de grote variatie aan bloemen die we zowel in het grasland als op de akkers mee zaaien hebben zij een rijke dracht. De landgoedhoning verkopen we in onze eigen winkel.

landgoed en overige grond

Landgoed Gennep is in erfpacht uitgegeven door de gemeente Eindhoven en is 40 hectare groot, waarvan 15 hectare natuur en heeft de officiële status van landgoed in het kader van de natuurschoonwet. Naast de 40 hectare bij huis hebben we nog ruim 85 hectare in beheer elders in en rondom de stad: van akkerland met klaver en granen tot extensieve natuurgebieden, zoals in het Tongelreepdal, op Urkhoven bij de Collse Watermolen, in het Dommeldal-Zuid bij de High Tech Campus, bij de Klotputten, in Waalre langs de Dommel en in de Moerputten bij Aalst.

Header LandbouwGuts uitsnede