Over Age Opdam en Mirjam Matze

Mirjam Matze en Age Opdam hebben elkaar in 1986 in Wageningen ontmoet en zijn in 2002, samen met hun vier kinderen, als ondernemers naar Eindhoven gekomen om de Genneper Hoeve op te starten. Op Landgoed Gennep werken zij inmiddels met een groot aantal zeer betrokken en enthousiaste medewerkers aan een unieke plek midden in de stad. Alleen met inzet van deze meedenkende en gedreven medewerkers kan een veelzijdig bedrijf als de Genneper Hoeve ook echt goed gerund worden.

Mirjam Matze 1964 Linschoten

De waarde van goede voeding leerde ze kennen in de periode dat ze in Parijs woonde gedurende een tussenjaar na haar middelbare schooltijd. Haar studie voeding van de mens heeft ze in 1990 afgerond in Wageningen. Gedurende haar studie heeft ze bijna twee jaar in Kameroen doorgebracht om mee te werken aan een groot antropologisch voedingsonderzoek. Haar afstudeerscriptie betrof de groei van macrobiotisch gevoede kinderen. Tijdens haar studie heeft ze veel vakken en cursussen gevolgd op het gebied van voorlichtingskunde, biologische landbouw en biologische voeding. Na haar studie in Wageningen heeft ze een opleiding Antroposofische voedingsleer gevolgd. De combinatie voeding, landbouw en mensen gezien vanuit het antroposofisch wereldbeeld, is de rode draad in haar leven geworden.

Drie jaar heeft ze gewerkt als begeleider in de antroposofische heilpedagogie en sociaal therapie. Daarnaast heeft ze tien jaar lang onderzoek gedaan vanuit het Louis Bolk Instituut te Driebergen op het gebied van samenhang tussen (biologisch-dynamische) landbouw, voeding en leefstijl. Het verkleinen van de afstand tussen mensen en hun voedselproductie ervoer zij als de grootste uitdaging bij het onderzoek naar voedingsbewustzijn. Met haar kennis kan ze nu andere medewerkers, met of zonder beperking, enthousiast krijgen voor dit mooie werk.

Op de Genneper Hoeve kan ze aan het publiek laten zien hoe voedsel wordt geproduceerd en kan ze haar verhaal kwijt over voeding en leef- en eetgewoontes. Dagelijks geniet ze van haar werk in de kaasmakerij en de verkoop van boerderijproducten en is ze iedere keer verwonderd over het proces waarbij van romige melk goudgele kaas ontstaat. Die liefde proef je in de kaas. Binnen haar werk komen verschillende elementen vanuit haar brede ervaring op een boeiende manier samen. Elke dag opnieuw geniet zij mee met alle andere mensen uit Eindhoven die komen genieten van de Genneper Hoeve.

Age Opdam 1963 Schoorl

Opgegroeid aan de kust met bos en duinen bij Schoorl was hij van kinds af aan altijd buiten. Struinend in de natuur verzamelde hij schedels van vogels en konijnen. Achter het huis had hij zijn eigen tuin en dieren verzorgde hij bij een goede kennis in de buurt. Huiswerk deed hij pas als het donker werd. Eigenlijk een wonder dat hij uiteindelijk als bioloog cum laude afstudeerde aan de landbouwuniversiteit in Wageningen waar hij aandacht besteedde aan de ecologie van de paddenstoel, de stikstofbinding van rode klaver en landbouweducatie in de vorm landbouwwerkweken voor scholen. Tijdens zijn vervangende dienst werd hij geraakt door het enthousiasme van kinderen die voor het eerst op een boerderij kwamen. Een boerderij met roodbonte MRIJ koeien. Daar sloeg de vonk over. Bij de biologisch-dynamische landbouw werd hij geraakt door de zorg voor de aarde en de visie op alle samenhangen. Duidelijk was dat alleen een boer dat echte verhaal kon vertellen dus werd hij boer.

Eerst tien jaar in de flevopolder waar hij het boerenwerk combineerde met landbouwonderzoek en het adviseurschap voor de gemeente Almere op het gebied van milieu-educatie. Hij was daar onder meer betrokken bij de opzet van stadslandgoed De Kemphaan, met een biologische stadsboerderij en boerenmarkt. Het samenwerken met mensen geeft hem veel energie en brengt hem bij allerlei projecten op het gebied waar verbinding tussen stad en platteland, cultuur, landbouw en natuur en voedsel en consument centraal staan. Hij volgde ook een cursus biografie vanuit antroposofische blik.

Nu boert hij op de Genneper Hoeve waar hij een veelheid aan activiteiten combineert en tot rust komt als hij ’s morgen in de melkstal staat of als hij maait of ploegt op het land en een ontmoeting heeft met reeën, ooievaars en gele kwikstaarten. Vormgeven aan een zoveel mogelijk gesloten landbouwbedrijf met een eigen individualiteit, werken in het landschap en voedsel produceren samen met de natuur in verbinding met de consument is zijn passie. Zijn motto is dat landbouw midden in de samenleving hoort te staan.

Genneper HoeveGuts uitsnede