Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep

In 2012 is de Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep opgericht. Deze stichting richt zich op het behoud van het cultureel en levend erfgoed op Landgoed Gennep en doet dat door het ontwikkelen van allerlei activiteiten. De stichting wil de kwaliteiten en de waarde van het gebied onder de aandacht brengen. Er worden theater- en muziekvoorstellingen georganiseerd, maar ook worden door ondersteuning van de stichting andere activiteiten op het gebied van natuur, cultuur, cultuurhistorie en educatie mogelijk gemaakt. Kijk voor een actueel programma op onze Agenda.

Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep is door het Ministerie van Financiën erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn de jaarlijkse vriendenbijdragen, giften en donaties aan Stichting Vrienden Levend Erfgoed Gennep fiscaal aftrekbaar voor de inkomsten- en vennootschapsbelasting conform de voorschriften van de Belastingdienst. Ook legaten komen voor belastingaftrek in aanmerking. U ondersteunt daarmee iets heel waardevols voor uw omgeving, uzelf, uw kinderen of uw kleinkinderen.

De binnengekomen gelden worden gebruikt voor het ondersteunen en organiseren van niet commerciële activiteiten op en rond Landgoed Gennep, zoals de educatie voor schoolkinderen. Voor meer informatie kijk op www.vriendenvangennep.nl.

Ook beheert de vriendenstichting een uitgebreid archief over Gennep, zie hierover meer onder hoofdstuk historie.

Header Stichting Vrienden Landgoed GennepGuts uitsnede