Zorg

Logo DeSeizoenenOp de Genneper Hoeve werken we met een betrokken team vanuit een antroposofisch mensbeeld. We zoeken in elke persoon naar de kwaliteiten en laten de beperkingen ondergeschikt zijn. We bewegen mee met het ritme van de seizoenen, met elkaar, met de planten en met de dieren.

Een deel van onze medewerkers heeft een specifieke zorgvraag.

In samenwerking met onder andere zorginstelling DeSeizoenen en met re-integratie bureau's bieden wij hen passend werk met begeleiding op maat, zodat zij op ons landgoed de mogelijkheid krijgen hun kwaliteiten optimaal te ontwikkelen en in te zetten. Zowel medewerkers met een verstandelijke beperking, een psychiatrische beperking, een autistische hulpvraag of een re-integratievraag bieden wij een plek.

Onze werkgebieden zijn de boerderij, winkel, kaasmakerij, tuinbouw en het landschapsonderhoud. De cliënten werken zoveel mogelijk mee als gelijkwaardige medewerkers en doen zinvol werk. Zo helpen ze bij het verzorgen van het vee, het maken van de kaas, het inrichten van de winkel, bij het vele werk in de tuinbouw en ondersteunen ze de natuurbeheerwerkzaamheden op ons Landgoed.

Er zijn vakinhoudelijke werkleiders aanwezig, zodat elke client zich in zijn werkgebied kan ontwikkelen.

De kunstnijverheidswerkplaats Parakleet is gehuisvest in de boerderij van Kapteins en biedt ruimte voor schilderen, waskaarsen maken, wol vilten en andere creatieve activiteiten.

Samen genieten we van het werk en natuurlijk van de gezellige koffiepauze, de gezamenlijke biologische lunch en het samen vieren van verjaardagen en jaarfeesten: Driekoningen, Maria Lichtmis (2 feb), Carnaval, Pasen, Sint Jan (24 juni), Michael (29 sept), Sint Maarten (11 november), Sinterklaas, Kerst en Oud&Nieuw. Deze feesten zijn voor veel medewerkers de ijkpunten van het jaar door de seizoenen heen.

DeSeizoenen biedt op ons Landgoed tevens intramurale zorg. Op Landgoed Gennep staan drie woonzorghuizen, het Voermanshuis, Huize Pennings en Nieuw Gennep, waar 20 van onze zorgcliënten kunnen wonen. Zo werken we aan een unieke woonwerkgemeenschap.

Wilt u zich aanmelden voor de zorg neem dan contact met ons op via info@genneperhoeve.nl

 

 

 

 

 

Header ZorgGuts uitsnede